Бердянська міська територіальна громада

Запорізька область, Бердянський район

19/12/2023

Розпорядження начальника БМВА від 15.12.2023 № 688 «Про бюджет Бердянської міської територіальної громади на 2024 рік»

Про бюджет Бердянської міської
територіальної громади на 2024 рік

08544000000
код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Указом Президента України №587/2022 «Про утворення Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області, Розпорядженням Президента України №147/2022-рп «Про призначення начальника Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області, Постановою Верховної Ради України № 2669-ІХ від 18 жовтня 2022 року, підпункту 5 частини другої статті 15 Закону України від 12.05.2015 №389-VIII «Про правовий режим воєнного стану» (зі змінами і доповненнями), постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (зі змінами і доповнення),

ЗОБОВꞌЯЗУЮ:

1. Визначити на 2024 рік:

доходи бюджету міської територіальної громади у сумі 565 540 462 гривні, у тому числі доходи загального фонду міської територіальної громади – 565 540 462 гривні та доходи спеціального фонду міської територіальної громади – 0 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету міської територіальної громади у сумі 565 540 462 гривні, у тому числі видатки загального фонду міської територіальної громади – 503 244 910 гривні та видатки спеціального фонду міської територіальної громади – 62 295 552 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 62 295 552 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 62 295 552 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади у розмірі 280 000 гривень, що становить 0,06 відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд бюджету міської територіальної громади у розмірі 151 077 216 гривень, що становить 30,0 відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
Начальник Бердянської міської військової організації або особа, що виконує його обов’язки, визначає протягом року головних розпорядників коштів бюджету міської територіальної громади по отриманих з обласного та державного бюджетів дотаціях та субвенціях.
Начальник Бердянської міської військової організації або особа, що виконує його обов’язки вносить зміни до розпису бюджету міської територіальної громади у разі зміни обсягів дотацій та субвенцій, та здійснює протягом 2024 року перерозподіл обсягів субвенцій з державного та обласного бюджетів між кодами на підставі розпорядження начальника Бердянської міської військової організації.

4. Затвердити розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі 80 841 165 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді бюджету міської територіальної громади на 2024 рік:
1) до доходів загального фонду бюджету належать доходи, визначені частиною першою статті 64 та трансферти, визначені частиною першою статті 97, статтею 101 Бюджетного кодексу України;
2) джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у пункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2024 рік у частині фінансування є залишок бюджетних коштів, визначений у пункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2024 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету міської територіальної громади видатки загального фонду на:
- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв; - соціальне забезпечення;
- поточні трансферти місцевим бюджетам; - підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;
- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
- компенсацію процентів, сплачуваних банкам та / або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;
- заходи, пов'язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;
- оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;
- оплату енергосервісу.

8. Головним розпорядникам коштів бюджету Бердянської міської територіальної громади забезпечити:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;
4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства;
5) взяття бюджетних зобов'язань відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України;
6) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці, у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються
бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних услуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

9. Перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється за розпорядженням начальника Бердянської міської адміністрації.
Збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків здійснюється на підставі розпорядження начальника Бердянської міської адміністрації про бюджет міської територіальної громади.
В процесі виконання бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів фінансове управління виконкому міської ради здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

10. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2024 року.

11. Виконавчому комітету Бердянської міської ради забезпечити опублікування цього розпорядження в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України.

12. Контроль та відповідальність за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

13. Додатки № 1, 2, 3, 5, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Начальник Бердянської
міської військової адміністрації
Бердянського району Запорізької області                                                          Вікторія ГАЛІЦІНА


Прикріплені файли: